Již třetí košt Valašské pálenky se konal v sobotu 18. března v Semetínské hospůdce „Maldovka“. Tento košt pořádají manželé Mezníkovi, kteří mají k pálenkám ze všech místních obyvatel nejblíže, jelikož jimž patří pálenice Veselý Grunt v Janové.

Ještě před samotným zahájením koštu byly všem přítomným ženám předány květinky k jejich nedávnému dni – a že jich překvapivě na koštu nebylo málo. Během samotného koštu panovala velice přátelská atmosféra – taky aby ne, když téměř všichni soutěžící byli sousedé.

Celkem 22 pálenek bylo rozděleno do tří kategorií. Trnka se dvanácti vzorky, jablko s pěti vzorky a  5 vzorků ostatních. Objevila se i velice netradiční pálenka a to pálenka z řepy, kterou shodou okolností do soutěže přinesl pan Řepka. Posledním druhem pálenky pak byla hruška.

Že si Semetíňané poznají tu svoji vlastní pálenku, dokázalo celkem 8 soutěžících, kterým za Spolek pro zachování Valašských tradic předal „Čestný titul Znalec slivovice“ jednatel spolku Milan Mareček.

V kategorii s největším počtem pálenek – trnka zvítězila paní Malučká, která tak společně s dalšími třemi ženami, které si taktéž svou pálenku poznaly, dokázala, že tyto soutěže nejsou jen čistě mužskou záležitostí, ale že i ženy mají v těchto „disciplínách“ co nabídnout.