Spolek pro zachování Valašských tradic

spolek

Jsme spolek založený za účelem zachování živých a obnovení již zapomenutých valašských tradic. Jde například o obnovení nošení valašských krojů při různých příležitostech, spolupráce se všemi, kdo mají zájem na znovuvyšlechtění jednoho z valašských symbolů trnky, poznávání valašských kotárů, připomenutí si významných lidí a podobně.

SPOLKOVÁ HYMNA

Na Valašsku na Vsetíně tam sú ludé veselí,
radujú sa celý týdeň včetně sobot nedělí.

Valaši sú léčitelé nadarmo sa neříká,
všecko móže kurýrovať zelé, špek a muzika.

Ode dávna zme tu byli, zme tu včil a budeme
že zme hrdí na tradice to nám nikdo nevezme

Máme sa jak na bále, za srandu a za krále,
borovička, slivovica, klobásy, špek, frgále.

Hudbu složil Evžen Proisl, slova napsal František Segrado

 

 

CERTIFIKÁT

CERT.HYMNA_original

Udělení práva užívání

Spolek pro zachování Valašských tradic získal výhradní právo užívání grafik Miroslava Rýce.

Užíváním grafik bez souhlasu SPZVT dochází k protiprávnímu jednání s vyplývajícími důsledky porušení zákona č. 121/2000 Sb. – Zákon o právu autorském.