Velká cena Valašska v sečení kosú – 4. 6. 2022

Tradiční soutěž – již 17.ročník – uspořádal Spolek pro zachování Valašských tradic v součinnosti s městem Vsetín po vynucené 2-leté covidové přestávce opět v Semetíně “Za Maldovkou” u hřiště.

Obě soutěže proběhly byť s hodinovým zpožděním ale pořadatelům i soutěžícím se podařilo vše zvládnout i přes nepřízeň počasí, která se přece jen projevila menší účastí soutěžících i diváků v porovnání s předcházejícími ročníky.

Výsledky:

Kategorie robky:
1. místo: Nela Pichnerová (Pečín – Orlické hory)
2. místo: Michaela Šobolníková (Janišov)
3. místo:Lenka Grešáková (Liptál)

Kategori chlapi:
1. místo: Antonín Macháček ml. (Semetín)
2. místo: Pavol Milan (Martin SK)
3. místo: Martin Klečka (Podhradní Lhota)

Kategorie děcka:
1. místo: Rozálie Klečková (Podhradní Lhota)

V řezání hrbaňú bylo pořadí následovné:
1. místo: Pavol Milan + Milan Volna
2. místo: Milan Žalmánek + Václav Kopecký
3. místo: Antonín Macháček ml. + Petr Kovář

Děkujeme všem příznivcům, přátelům i členům našeho spolku, kteří svým dílem přispěli k přípravě, uskutečnění a zdárnému průběhu „Velké ceny Valašska v sečení kosů“ i soutěže v „Řezání hrbaňú na klátky“.

Zvláště pak děkujeme našemu tradičnímu partnerovi – Městu Vsetín.

Velké díky patří taktéž místostarostovi města Vsetína Tomáši Pifkovi za skvělou práci v porotě.

Soutěžící povzbuzovali a i divákům po celou dobu hráli muzikanti – harmonikáři z Hovězské pětky.

FB icon