Soutěž O najlepší valašskú slivovicu – 7. 12. 2019

Po 13-ti letech jsme se vrátili do mramorového sálu vsetínského zámku s XXI. ročníkem soutěže “O najlepší valašskú slivovicu“, kterou pořádal Spolek pro zachování Valašských tradic v sobotu 7. prosince 2019 ve 14 hodin.
Soutěže se zúčastnilo 30 soutěžících se svými 37 vzorky.
Vítězství “O najlepší valašskú slivovicu” si odnesl pan Josef Haničák z Dinotice.

V kategorii Trnkovice:

1.místo Josef Haničák z Dinotice
2.místo Zdeněk Mirosničenko ze Vsetína
3.místo Zdeněk Štěrba z Kroměříže

V kategorii Jabkovice:

1.místo Roman Švagera ze Vsetína
2.místo František Chromčák z Francové Lhoty
3.místo Jana Mrlinová ze Vsetína

V kategorii Ostatní:

1.místo Anna Švagerová ze Vsetína  (Hruškovice)
2.místo Ladislav Libotovský z Hřibin u Kostelce nad Orlicí (Hruškovice)
3.místo Kamil Mezník ze Vsetína  (Meruňkovice)

Svou pálenku si poznali:

Anton Angelovič
Anna Švagerová
Martin Trčka
Jaroslav Martišek

V doprovodném programu, kromě povídání o významu slivovice – valašské medicíny, byly uděleny tituly “Valašská Cérka” paní Monice Kovářové z Hutiska-Solanec, zakladatelce a sólistce cimbálové muziky Soláň za působení v oblasti kultury a umění Valašska a titul “OSOBNOST VALAŠSKA” panu Petru Markovi, řezbáři z Liptálu (zhotovitel dřevěných modelů automobilů, autobusů a pod.) za propagaci Valašska a valašských tradic.
Pro necelou 100 přítomných hrála k poslechu, tanci i společnému zpěvu valašských písniček cimbálová muzika KYČERKA z Velkých Karlovic.

Děkujeme všem soutěžícím, hostům, televizním a tiskovým médiím i všem přátelům, divákům a všem těm, kteří  přišli podpořit  tuto krásnou valašskou tradici. Velké díky patří taktéž Agentuře pro ekonomický rozvoj vsetínska, Městu Vsetín, firmám Sorpek, Malda, Amaris, Kolařství Krystyník  a dalším, s jejichž pomocí jsme dokázali zajistit důstojný průběh celého soutěžního odpoledne.