20.2.2016: Soutěž o najlepší slibovicu

Kdy: 20. února 2016

V kolik: od 14:00 hod

Kde: Malý sál Domu kultury, Vsetín

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravidla soutěže „O najlepší valašsků slivovicu“   

 1. Soutěže se může zúčastnit každá osoba starší 18 let, která dodá řádně označený vzorek pálenky v množství 0,5 l a zaplatí startovné 100,- Kč (doprovod zaplatí 50,- Kč).
 2. V ceně startovného soutěžících je občerstvení a volné koštování všech vzorků v přihlášené kategorii.
 3. Při předání vzorku pálenky uvede soutěžící své jméno, příjmení, adresu a druh pálenky.
 4. Počet vzorků od jednoho soutěžícího není omezen, za každý vzorek však zaplatí startovné 100, Kč.
 5. Vzorky předané do soutěže jsou nevratné.
 6. Vzorky pálenky musí být odevzdány nejpozději do 19.února 2016 do: „Restaurace Moštárna Jasenka“, „Informační centrum Vsetín“ nebo „Obchod Semetín“, případně po předchozí dohodě s „jeleněm“, mob. 775 433 560 a to nejpozději 2 hodiny před začátkem soutěže, tj. do 20.2.2016 do 12.00 hod. do Malého sálu Domu kultury ve Vsetíně.
 7. Soutěžící obdrží 100,- Kč vstupenku s uvedením svého jména, kterou se prokáže při vstupu do Malého sálu DK, kde obdrží svůj hlasovací lístek.
 8. Každý soutěžící je zároveň degustátorem – koštýřem – porotcem avšak pouze v kategorii, ve které je přihlášen do soutěže.
 9. Hlasovací lístek musí být vyplněn čitelně, bez škrtání či přepisování, jinak je lístek neplatný.
 10. V případě neoprávněného hodnocení v jiné kategorii, než je soutěžící přihlášen, je toto hlasování neplatné.
 11. Koštování soutěžícími a hodnocení vzorků probíhá anonymně. Každý vzorek je až do okamžiku vyhodnocení označen pouze číslem. Organizátor soutěže – koštu, který přiděloval k pálenkám soutěžní čísla, nemůže být zároveň soutěžícím.
 12. „Odtajnění“ vzorků proběhne po skončení koštování a až po vyhodnocení konečného pořadí.
 13. Soutěž proběhne ve třech kategoriích: „Trnkovica“,  „Jabkovica“ a „Ostatní“ (meruňka, hruška, třešně aj.)

Nesoutěžící hosté – doprovod se vstupenkou 50,- Kč mohou po ukončení hodnocení vzorky volně koštovat.

První tři místa v každé kategorii budou odměněny hodnotnými věcnými cenami a medailí.