Nové stanovy spolku

Dne 10. června 2016 bylo členskou schůzí Spolku pro zachování Valašských tradic schváleno znění nových stanov.

Nové stanovy naleznete zde.