Soutěž o najlepší hňápané zelé – 23. 3. 2019

Již 18. ročník Velké ceny Valašska o najlepší hňápané zelé je úspěšně za námi.

Do letošního ročníku se přihlásilo celkem 32 vzorků zelé a mezi soutěžícími nechyběli ani tradiční účastníci, kteří se pravidelně umisťují na předních příčkách. Za své snažení si letos poprvé odnesl vítězný pohár Přemysl Kříž ze Vsetína se svým synem a splnilo se mu tak jeho přání – alespoň jednou tuto soutěž vyhrát.

Výsledky:

1. místo – Přemysl Kříž a syn (Vsetín)
2. místo – Martin Nerodil (Vsetín)
3. místo – Kateřina Baďurová (Vsetín)
4. místo – Michal Martínek (Vsetín)
5. místo – František Řepa (Vsetín)

 

Své zelé si poznalo celkem 11 Zelmajstrů:

Klára Uhříková (Hošťálková)
Michal Martínek (Vsetín)
Martin Trčka (Lačnov)
Tomáš Pifka (Janišov)
Tomáš Nerodil (Vsetín)
Martin Nerodil (Vsetín)
František Řepa (Vsetín)
Přemysl Kříž a syn (Vsetín)
Jarmila Malučká (Semetín)
Jaroslav Řezníček (Ostrava)
Miroslav Jokeš (Vsetín)

 

Všem výhercům srdečně gratulujeme a soutěžícím děkujeme za vysokou účast a kvalitní zelé.

Rádi bychom vyjádřili poděkování všem soutěžícím, divákům, hostům, sponzorům, přátelům a pomocníkům našeho spolku, kteří svou účastí a podporou pomohli vytvořit podmínky a atmosféru při uspořádání této tradiční ceny Valašska „O nejlepší hňápané zelé“.

Zvláště pak:
– Městu Vsetín za finanční podporu
– Místostarostovi Tomáši Pifkovi za aktivní účast a předávání ocenění
– Pekárně SORPEK za dodané pečivo
– Jiřince za upečené štrůdle
– Irence za vypsané glejty
– Toníkovi za bodové vyhodnocení
– Klubu na Moštárně za poskytnutý azyl
– A všem ostatním, kteří se aktivně podíleli na přípravě a průběhu soutěže