Již 18. ročník Velké ceny Valašska o najlepší hňápané zelé je úspěšně za námi.

Do letošního ročníku se přihlásilo celkem 32 vzorků zelé a mezi soutěžícími nechyběli ani tradiční účastníci, kteří se pravidelně umisťují na předních příčkách. Za své snažení si letos poprvé odnesl vítězný pohár Přemysl Kříž ze Vsetína se svým synem a splnilo se mu tak jeho přání – alespoň jednou tuto soutěž vyhrát.

Výsledky:

1. místo – Přemysl Kříž a syn (Vsetín)
2. místo – Martin Nerodil (Vsetín)
3. místo – Kateřina Baďurová (Vsetín)
4. místo – Michal Martínek (Vsetín)
5. místo – František Řepa (Vsetín)

 

Své zelé si poznalo celkem 11 Zelmajstrů:

Klára Uhříková (Hošťálková)
Michal Martínek (Vsetín)
Martin Trčka (Lačnov)
Tomáš Pifka (Janišov)
Tomáš Nerodil (Vsetín)
Martin Nerodil (Vsetín)
František Řepa (Vsetín)
Přemysl Kříž a syn (Vsetín)
Jarmila Malučká (Semetín)
Jaroslav Řezníček (Ostrava)
Miroslav Jokeš (Vsetín)

 

Všem výhercům srdečně gratulujeme a soutěžícím děkujeme za vysokou účast a kvalitní zelé.

Rádi bychom vyjádřili poděkování všem soutěžícím, divákům, hostům, sponzorům, přátelům a pomocníkům našeho spolku, kteří svou účastí a podporou pomohli vytvořit podmínky a atmosféru při uspořádání této tradiční ceny Valašska „O nejlepší hňápané zelé“.

Zvláště pak:
– Městu Vsetín za finanční podporu
– Místostarostovi Tomáši Pifkovi za aktivní účast a předávání ocenění
– Pekárně SORPEK za dodané pečivo
– Jiřince za upečené štrůdle
– Irence za vypsané glejty
– Toníkovi za bodové vyhodnocení
– Klubu na Moštárně za poskytnutý azyl
– A všem ostatním, kteří se aktivně podíleli na přípravě a průběhu soutěže

Výsledky:

Kategorie chlapi:
1. místo Martin Knebl (Ústí u Vsetína)
2. místo Antonín Macháček mladší (Semetín)
3. místo Petr Kovář (Semetín)

Kategorie robky:
1. místo Jarmila Malučká (Semetín)
2. místo Mirka Macháčková (Semetín)
3. místo Jana Kovářová (Růžďka)

Do soutěže se letos také přihlásil sedmiletý Míša Uhřík z Jablůnky, který byl v dětské kategorii sám, a tak mu samozřejmě náleží první místo.

V řezání hrbaňú bylo pořadí následovné:
1. místo Petr Kovář + Martin Knebl  
2. místo Zdeněk Vejpustek + Josef Urban  
3. místo Petr Valchář + Antonín Macháček ml.

Děkujeme všem příznivcům, přátelům i členům našeho spolku, kteří svým dílem přispěli k přípravě, uskutečnění a zdárnému průběhu „Velké ceny Valašska v sečení kosů“ i soutěže v „Řezání hrbaňú na klátky“.

Zvláště pak děkujeme našim tradičním partnerům a sponzorům:
– Městu Vsetín, firmě VASMO s.r.o., ELPOS Josef Tkadlec s.r.o.  a mediálnímu partnerovi Týdeník JALOVEC

Děkujeme i všem soutěžícím, hostům, Rytířům řádu Modréj trnky, rozhlasovým a tiskovým médiím i všem přátelům, divákům a všem těm, kteří se přišli podívat na původní valašské řemeslné práce, případně je sami předváděli nebo v nich soutěžili a podpořili tak tyto krásné valašské tradice. Velké díky patří taktéž starostovi města Vsetína Jiřímu Růžičkovi za účast a skvělé práci v porotě.

 

FB icon

 

 

 

 

 

 

 

 

Spolek pro zachování Valašských tradic společně s Městem Vsetín Vás srdečně zve na 15. ročník „Velké ceny Valašska v sečení kosú“

 

Kdy: v sobotu 2. června 2018

V kolik: od 7:00 hod

Kde: V Semetíně za obchodem (Maldovkou)

 

Během dne zajištěny hry pro děti včetně ukázek lidových řemesel pro všechny

Pro povzbuzení soutěžících a diváků zahrají k poslechu i tanci harmonikáři a valašská cimbálovka

Kategorie soutěže: chlapi, ogaři, robky a cérky

Přiďte všeci co umíte aj neumíte sécť

Pro všechny přítomné bude připravena soutěž v řezání hrbaňú.

kosa1

Informace a přihlášky u Maldy, tel.: 777 619 170, e-mail: valasi@valassketradice.cz
Infocentrum Vsetín, tel.: 575 755 111, ic.vsetin@mvk.cz
nebo osobně 1 hodinu před zahájením soutěže

Účast v kroji vítána

Startovné 100,- Kč (v ceně startovného občerstvení)

 

Připomenutí předešlého ročníku naleznete zde.